Thank you

Thank you

A big thank you to all our supporters, weather it be through a donation or a voluntary service! Without your help we would not be able to fulfill those wishes past, present and future. It is the primary reason that gives us the opportunity to do the things we do and we are overwhelmingly grateful. It is a big pleasure and honor to have your trust and to make all these people and their families happy.

D'Schüler aus dem Lycée Robert Schuman hun eis hiren Erleis vum Chrëschtmaart gespennt.
Merci un d'Schüler, dat engagéiert Leierpersonal an och un di vill Elteren.

💕💕💕

 #dons #wonsch #wonschstär #merci #wonschstaer

D`Schüler aus dem Lycée Robert Schuman hun eis hiren Erleis vum Chrëschtmaart gespennt.
Merci un d`Schüler, dat engagéiert Leierpersonal an och un di vill Elteren.

💕💕💕

#dons #wonsch #wonschstär #merci #wonschstaer
...

19 0
De Renert Social Club hat eis invitéiert an de Bistrot Beim Renert. Den Erléis aus dem Charity Brunch hu si un eis Fondatioun gespent.

E grousse Merci un all d'Memberen aus dem Service Club.
www.renertsc.com

💕💕💕
#wonschstär #wonschstaer #wonsch #merci #dons

De Renert Social Club hat eis invitéiert an de Bistrot Beim Renert. Den Erléis aus dem Charity Brunch hu si un eis Fondatioun gespent.

E grousse Merci un all d`Memberen aus dem Service Club.
www.renertsc.com

💕💕💕
#wonschstär #wonschstaer #wonsch #merci #dons
...

28 0
De Cercle dramatique vun Rodange hat eis op hiren Quizzowend de 20 Januar invitéiert. Ir di vill Käpp gedämpt hun kruten mir den Erléis vun den Umeldungen iwerrécht. 
E grousse Merci un de Rodanger Theater an di vill Leit  déi matgemach hun.

💕💕💕

#dons #wonsch #wonschstär #merci #wonschstaer

De Cercle dramatique vun Rodange hat eis op hiren Quizzowend de 20 Januar invitéiert. Ir di vill Käpp gedämpt hun kruten mir den Erléis vun den Umeldungen iwerrécht.
E grousse Merci un de Rodanger Theater an di vill Leit déi matgemach hun.

💕💕💕

#dons #wonsch #wonschstär #merci #wonschstaer
...

20 0
D'Fanfare La Réunion vun Hueschtert huet eis op hire concert de bienfaisance an d'Kierch invitéiert. Mir soen dem Comité e grousse Merci  an och all de Leit déi Stierfesdag um Concert waren.

💕💕💕

#dons #wonschstär #wonschstaer #wonsch #merci

D`Fanfare La Réunion vun Hueschtert huet eis op hire concert de bienfaisance an d`Kierch invitéiert. Mir soen dem Comité e grousse Merci an och all de Leit déi Stierfesdag um Concert waren.

💕💕💕

#dons #wonschstär #wonschstaer #wonsch #merci
...

27 0
Gaard an Heem vu Reisdorf hunn eis viru kuerzem op 1 Scheckiwerrechung invitéiert.

De Club huet gesammelt an déi schéin Zomm ass zesumme komm beim lëtzebuerger Mëtteg, Wafelen baken am Cactus, Europa- an Integratiouns Dag.

E grousse Merci der ganzer Equip an denen ville fleissigen Hänn déi dat méiglech gemach hunn.

💕💕💕

#wonschstär #wonschstaer #wonsch #dons #merci

Gaard an Heem vu Reisdorf hunn eis viru kuerzem op 1 Scheckiwerrechung invitéiert.

De Club huet gesammelt an déi schéin Zomm ass zesumme komm beim lëtzebuerger Mëtteg, Wafelen baken am Cactus, Europa- an Integratiouns Dag.

E grousse Merci der ganzer Equip an denen ville fleissigen Hänn déi dat méiglech gemach hunn.

💕💕💕

#wonschstär #wonschstaer #wonsch #dons #merci
...

27 0
D’Aktiv Frae Miersch hunn de Rekord Erléis vun 41.000€ vun hirem Secondhand Maart un 10 karitativ Vereenegunge verdeelt. Mir sinn immens houfreg eng vun den Auserwielten ze sinn a soe jidderengem, dee sech bei den Aktive Fraen engagéiert, villmools Merci.

💕💕💕

#wonschstär #wonschstaer #wonsch #dons #merci

D’Aktiv Frae Miersch hunn de Rekord Erléis vun 41.000€ vun hirem Secondhand Maart un 10 karitativ Vereenegunge verdeelt. Mir sinn immens houfreg eng vun den Auserwielten ze sinn a soe jidderengem, dee sech bei den Aktive Fraen engagéiert, villmools Merci.

💕💕💕

#wonschstär #wonschstaer #wonsch #dons #merci
...

14 0

Contact

In case you wish to contact us, you can give us a call or leave your message here. We love to answer all further questions. If you may be interested to lend us a hand during the different events we organise, you can simply write us here too.

We are always looking to work with other  organisations and people so feel free to leave us a few words.

RGPD