Nora

Nora

Nora, en léift Meedchen vun 15 Joer, lieft an enger grousser Famille mat 9 Geschwëster an seng Famill ass sozial benodeelegt. Seng Geschwëster hunn awer all iergendeen an hirem Ëmfeld den sech extra em si këmmert, just Nora ass ëmmer doheem an hat huet keen wou sech...
Rachel

Rachel

Rachel , 9 Joer, ass en Meedchen aus enger grousser Famille mat 10 Kanner. Hat huet ganz vill Problemer an allen Beräicher: schoulesch, familiär,sozial… Hat ass zimlech ausgestouss an der Schoul an hat ass amgang sech ëmmer méi an seng Welt zeréck ze zeien, hat...