Danielle

Danielle

D’Danielle huet schonn allerlee mat gemaach, no zeg Operatiounen huet hat de Mutt behalen a sech erëm zeréck gekämpft. Och nodeems hat e Been verluer hat, konnt keen d’Danielle bremsen an et huet ëmmer positiv no fir gekuckt. D’Danielle war eent vun deenen...
Mika

Mika

Zesumme mat der Fiduciaire Faber, déi eis Ticketen fir e Match vum FC Bayern München geschenkt hunn, konnte mir de Mika a säin Kolleeg de Bryan op d’Rees schécken. E ganze Weekend hunn déi zwee an der bayrescher Landeshaaptstad verbruecht, wou déi zwee nierft dem...