Fondation Wonschstär

Noriichten

04.11.2018

Category: Events

Besicht eis och dëst Joer erem um Chrëschtmaart! Op folgende Plazen an Datumer si mir ze fannen.


Fussballterrain - Jeunesse Esch - 25. November

Mondorf - Mon Plaisir - 02. Dezember

Rinschleiden - Wahl - 8. Dezember

Lëtzebuerg - Roude Pëtz - 10-20. Dezember


Mir freeën eis op äre Besuch.

Besicht eis och dëst Joer erem um Chrëschtmaart! Op folgende Plazen an Datumer si mir ze fannen.


Terr. de Foot - Jeunesse Esch - 25. November

Mondorf - Mon Plaisir - 02. Dezember

Rinschleiden - Wahl - 8. Dezember

Lëtzebuerg - Roude Pëtz - 10-20. Dezember


Mir freeën eis op äre Besuch.

Besuchen Sie uns auch dieses Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt! An folgenden Orten und Tagen sind wir zu finden.


Fussballfeld - Jeunesse Esch - 25. November

Mondorf - Mon Plaisir - 02. Dezember

Rinschleiden - Wahl - 8. Dezember

Luxemburg - Roude Pëtz - 10-20. Dezember


Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Visit our stand on the christmas market! You can find us at these places and dates.


Football pitch - Jeunesse Esch - 25. November

Mondorf - Mon Plaisir - 02. December

Rinschleiden - Wahl - 8. December

Luxembourg - Roude Pëtz - 10-20. December


We are looking forward to welcome you.

Chreschtmaart_Stad_0004.jpg

24.10.2018

Category: Donations
D'Haffer Hummelen aus der Gemeng Schengen waren bei eis op Besuch an hunn eis e flotte Cadeau mat bruecht. D'Kachen ass hier grouss Leidenschaft! Mat dëser hu si elo scho säit Joeren déi vill Visiteuren op der Schwéidsbenger Marche gourmande verwinnt a wollten de Wonschstär och elo verwinnen. Sou hu si eis mat grousser Freed en Don iwwerreecht, mir sinn immenz dankbar a soen hinnen dofir villmools Merci!

D'Haffer Hummelen aus der Gemeng Schengen waren bei eis op Besuch an hunn eis e flotte Cadeau mat bruecht. D'Kachen ass hier grouss Leidenschaft! Mat dëser hu si elo scho säit Joeren déi vill Visiteuren op der Schwéidsbenger Marche gourmande verwinnt a wollten de Wonschstär och elo verwinnen. Sou hu si eis mat grousser Freed en Don iwwerreecht, mir sinn immenz dankbar a soen hinnen dofir villmools Merci!

Die "Haffer Hummelen" aus der Gemeinde Schengen waren zu Besuch und haben uns ein tolles Geschenk mitgebracht. Mit ihrer großen Leidenschaft dem Kochen haben sie nun schon seit einigen Jahren die Teilnehmer der "Schwéidsbenger Marche gourmande" verwöhnt. Nun mochten sie den Wonschstär auch verwöhnen und haben uns den Erlös mit großer Freude gespendet. Wir sind sehr geehrt und bedanken uns sehr herzlich.

D'Haffer Hummelen aus der Gemeng Schengen waren bei eis op Besuch an hunn eis e flotte Cadeau mat bruecht. D'Kachen ass hier grouss Leidenschaft! Mat dëser hu si elo scho säit Joeren déi vill Visiteuren op der Schwéidsbenger Marche gourmande verwinnt a wollten de Wonschstär och elo verwinnen. Sou hu si eis mat grousser Freed en Don iwwerreecht, mir sinn immenz dankbar a soen hinnen dofir villmools Merci!

2018__0004s_0000_Haffer-Hummelen.jpg

22.10.2018

Category: Wishes

Ralf hatte bisher wenig Glück in seinem Leben. Im Rahmen unseres Projektes mit der Organisation "Stëmm vun der Strooss" hat Ralf uns mit seinem tragischen Schicksal besonders berührt. Sein größter Wunsch: einmal ein paar Tage in den Bergen zu sein um Natur, Landschaften und Tiere fotografieren zu können. Gesagt, getan!


Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er ein gutes Jahr warten, bevor er mit dem Bus nach Italien nach Meran fahren konnte, ein kleines Schmuckstück in Südtirol, nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Einmal angekommen, konnte et durch die Straßen wandern, in den Bergen spazieren gehen, die österreichische und italienische Kultur entdecken und die italienisch-österreichische Küche genießen!

Ralf n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. Dans le cadre de notre projet avec l’organisation "Stëmm vun der Strooss", on a été particulièrement touché par son destin tragique. Son vœu le plus cher: pouvoir partir une fois quelques jours en montagne et pouvoir photographier la nature, les paysages et des animaux. Chose dite, chose faite! 


À cause de problèmes de santé, il a dû attendre une bonne année avant de pouvoir partir en bus en Italie à Merano, un petit bijou situé dans le Tyrol du Sud à quelques kilomètres seulement de la frontière autrichienne. Une fois arrivé, il a pu flâner dans les rues, faire des promenades en montagne, découvrir la culture autrichienne et italienne et savourer la cuisine italo-autrichienne!


Ralf hatte bisher wenig Glück in seinem Leben. Im Rahmen unseres Projektes mit der Organisation "Stëmm vun der Strooss" hat Ralf uns mit seinem tragischen Schicksal besonders berührt. Sein größter Wunsch: einmal ein paar Tage in den Bergen zu sein um Natur, Landschaften und Tiere fotografieren zu können. Gesagt, getan!


Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er ein gutes Jahr warten, bevor er mit dem Bus nach Italien nach Meran fahren konnte, ein kleines Schmuckstück in Südtirol, nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Einmal angekommen, konnte et durch die Straßen wandern, in den Bergen spazieren gehen, die österreichische und italienische Kultur entdecken und die italienisch-österreichische Küche genießen!


Ralf has had little luck in his life so far. As part of our project with the organization "Stëmm vun der Strooss" Ralf touched us with his tragic fate. His biggest wish: to spend a few days in the mountains and to take pictures of nature, landscapes and animals. No sooner said than done!


Due to health problems, he had to wait an entire year before he could take the bus to Italy to Merano, a small jewel in South Tirol, just a few kilometers from the Austrian border. Once he had arrived, he walked in the streets and in the mountains, discovered the Austrian and Italian culture and enjoyed the Italian-Austrian cuisine!


Ralf
2018_Ralf.jpg

13.10.18

Category: Donations
Mir waren zu Jonglënster um Golf op Besuch wou mir vun de Responsablen ganz léiw begréisst gi sinn an och mat engem flotte Cadeau verwinnt gi sinn.
2018__0004s_0000_Golf-Jonglenster.jpg

02.10.2018

Category: Wishes

Den 13 Joer alen Noah, deen am Alter vun 2 Joer adoptéiert ginn ass an zu Lëtzebuerg liewt, huet firun e puer Joer sai Papp u Leukämie verluer. Hien huet e klenge Brudder a liewt bei senger Mamm. Och den Noah gouf net verschount an huet den 19. Abrëll missen en Gehiertumor entfernt kréien.


Hien huet seng Moral behalen an huet eng intensiv Rehabilitatioun am Rehazenter gemaach. Leider huet hien no engem Reckfall am Dezember erem missen operéiert ginn. Trotz dëse Schickssalschléi kämpft den Noah wéi e Léiw a konnt säi Laache behalen.


Säi grousse Wonsch: "Erem Frënn ze hunn", well se duerch seng laang Hospitalisatioun fort sinn. Wou mir dem Noah seng Geschicht héieren hunn, hu mir eis direkt gefrot wéi mir dem Noah hëllefe kéinten. Mir hu schnell erkannt, dass Sport als Mëttel fir eng Resolzialiséierung eng Schlësselroll kéint spillen.


Wéinst senger kierperlecher Behënnerung, interesséiert hien sech natirlech besonnesch fir en Trike. Dësen huet nach e puer Upassunge gebraucht, wéi z.B. eng elektresch Hëllef.


Schließlech huet den Noah säin Trike an der grousser Vakanz kritt an huet sait deem scho vill profitéiert. Dëst erlabt him och mat senger Famill op d'Rull ze goen an hien plangt souguer un engem Triathlon deel ze huelen.Fir dëst Zil ze erreechen trainéiert hie mam Trike doheem a schwëmmt am Rehazenter.Noah, âgé de 13 ans, adopté à l'âge de 2 ans et vivant au Luxembourg, a perdu son papa d’une leucémie il y a quelques années. Il a un petit frère et vit avec sa maman.


Noah, lui aussi, n’a pas été épargné. Le 19 avril 2017 il a dû être opéré d’une tumeur au cerveau. Par la suite, il a, tout en gardant son moral, fait une rééducation intensive au centre de réhabilitation. Malheureusement suite à une rechute, il a dû être réopéré de sa tumeur le 14 décembre 2017. Malgré ces coups du sort Noah s’est battu comme un lion et il a pu garder son sourire. Son vœu le plus cher: « Avoir de nouveau des copains » car ils « sont tous partis avec les hospitalisations ». 


Lorsque nous avons appris de cette histoire, nous nous sommes immédiatement demandés comment nous pourrons au mieux aider Noah. Nous avons très vite réalisé que le sport, en tant que moyen de socialisation, pourrait en jouer un rôle clé.


Comme Noah est limité physiquement, il s’est fortement intéressé pour un « trike ». Toutefois, un tel « trike » nécessitait cependant encore quelques adaptations ; notamment une assistance électrique.


Finalement, Noah a bien reçu son vélo durant les grandes vacances et il en a déjà bien profité. Ce « trike » lui permet de faire des activités en famille et il envisage même de participer à un triathlon. Pour atteindre cet objectif, il s’entraîne donc en vélo à la maison et fait la natation au centre de réhabilitation.


Der 13-jährige Noah, der im Alter von 2 Jahren adoptiert wurde und in Luxemburg lebt, hat vor einigen Jahren seinen Vater durch Leukämie verloren. Er hat einen kleinen Bruder und lebt bei seiner Mutter.

Auch Noah wurde nicht verschont. Am 19. April 2017 musste ihm ein Gehirntumor entfernt werden.


Er hat, während er seine Moral bewahrt hat, eine intensive Rehabilitation im Reha-Zentrum gemacht. Leider musste er nach einem Rückfall am 14. Dezember 2017 nochmal an seinem Tumor operiert werden. Trotz dieser Schicksalsschläge kämpfte Noah wie ein Löwe und er konnte sein Lächeln behalten.


Sein größter Wunsch: "Wieder Freunde zu haben", weil sie "alle wegen des Krankenhausaufenthaltes weg sind". Als wir von dieser Geschichte hörten, fragten wir uns sofort, wie wir Noah am besten helfen könnten. Wir haben schnell erkannt, dass der Sport, als Mittel der Sozialisierung, eine Schlüsselrolle spielen könnte.


Wegen seiner körperlichen Behinderung, interessierte er sich natürlich besonders für ein „Trike“. Das „Trike“ benötigte jedoch noch einige Anpassungen; unter anderem eine elektrische Unterstützung.


Schließlich hat Noah in den Sommerferien sein Fahrrad bekommen und er hat bereits davon profitiert. Es erlaubt ihm, Familienaktivitäten zu machen, und er plant sogar, an einem Triathlon teilzunehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, trainiert er mit dem Fahrrad zu Hause und schwimmt im Reha-Zentrum.Noah, aged 13, adopted at the age of 2 and living in Luxembourg, lost his dad of leukemia a few years ago. He has a little brother and lives with his mother.


Noah, too, was not spared. On April 19, 2017, he had to be operated on a brain tumor. He has, while keeping his morale, made an intensive reeducation at the rehabilitation center. Unfortunately, after a relapse, he had to be operated again on his tumor on December 14, 2017. Despite these blows, Noah fought like a lion and he was able to keep his smile.


His dearest wish: "To have friends again" because they "all left with the hospitalizations".

When we learned about this story, we immediately wondered how we could best help Noah. We quickly realized that sport, as a means of socialization, could play a key role.


Due to his physical disability, he was particularly interested in a trike. However, the trike still required some adaptations; notably an electric assistance.


Finally, Noah received his bike during the summer holidays and he has already benefited from it. It allows him to do family activities and he even plans to participate in a triathlon. To achieve this goal, he trains by bike at home and swimming at the rehabilitation center.


Noah
2018__0004s_0001_Noah1.jpg

29.09.2018

Category: Wishes

De Jeff huet eng Autismus-Spektrum Stéierung. Hien schwätzt net vill an dréckt sech net kloer aus, dëst brengt mat sech, dass hien nëmme ganz wéineg Kontakter huet a sengem Alter. Dowéinst huet seng Schwester d'Jana ons firun e puer Méint geschriwwen. Wéinst senger Isolatioun ass de Jeff ganz oft am Internet ennerwee a ganz besonnesch vun Helikoptere faszinéiert, déi hie sech op Youtube ukukt. Wat kéint méi spektakulär sinn, wéi him en Helikopterflug iwwert eis Ländchen ze schenken?


Op engem sonnegem Nomëtteg, genial Wiederkonditiounen, hu mir dem Jeff säi grousse Wonsch erfëllt.


Hues och du e Wonsch oder kenns een deen an d'Critères vun eis passt, da schreiw eis op info@wonschstaer.lu an erziel eis vun desem Wonsch!


>>>Video<<<Jeff a un trouble du spectre d'autisme. Il ne parle pas beaucoup, ne s'exprime pas et une des conséquences: il n'a pas de contact avec des amis de son âge. Sa soeur nous a écrit il y a quelques mois. Vu son isolement, il est est souvent sur Internet et chaque jour il est fasciné par les hélicoptères sur Youtube.  Donc, quoi de plus spectaculaire que de faire lui-même un tour en hélicoptère en survolant le Grand-Duché de Luxembourg. 


Un samedi après-midi, sous un ciel bleu, et donc des conditions météorologiques très favorables, le souhait de Jeff a pu finalement être exaucé.


>>>Video<<<

Jeff hat eine Autismus-Spektrum-Störung. Er spricht nicht viel und drückt sich nicht klar aus, was mit sich bringt, dass er nur sehr wenig Kontakt hat zu Freunden in seinem Alter. Seine Schwester hat uns deswegen vor ein paar Monaten geschrieben. Aufgrund seiner Isolation ist er oft im Internet und laut seiner Schwester ist er besonders fasziniert von Hubschraubern die er auf „Youtube“ sieht. Was könnte spektakulärer sein, als ihm einen Hubschrauberflug über das Großherzogtum Luxemburg zu schenken?


An einem Samstagnachmittag, unter blauem Himmel und damit sehr günstigen Wetterbedingungen, wurde Jeffs Wunsch schließlich erfüllt.


Hast auch du oder einer deiner bekannten einen großen Wunsch, dann schreib uns an  info@wonschstaer.lu und erzähl uns von deinem Wunsch.


>>>Video<<<

Jeff has an autism spectrum disorder. He does not speak much and he can’t express himself clearly which involves that he has no contact with friends of his age. His sister wrote us a few months ago. Given his isolation, he is often on the Internet and according to her, he is fascinated by helicopters, which he sees on “Youtube”. So, what could be more spectacular than offering him a helicopter flight over the Grand Duchy of Luxembourg.


On a Saturday afternoon, under a blue sky, and hence very favorable weather conditions, Jeff's wish was finally granted.


Do you have a wish or do you know someone, feel free to contact us  info@wonschstaer.lu and tell us your wish.>>>Video<<<

Jeff
2018__0004s_0000_Jeff.jpg

22.09.2018

Category: Wishes

Zesumme mat sengen Elteren hu mir de Chris op Jerez geschéckt wou hie bei der Moto GP de ganze Weekend hannert Kulisse kuken an déi grandios Atmosphere genéisse konnt! De groussen Highlight vun dëser Aventure war de Moment deen hie sech säi ganzt Liewe gewënscht huet, de Valentino Rossi ze begéinen... Kuckt dëse Video a sidd mat dobäi op dësem flotten Ausfluch.


Video vum Ignasi Pastori


>>>Video<<<


Zesumme mat sengen Elteren hu mir de Chris op Jerez geschéckt wou hie bei der Moto GP de ganze Weekend hannert Kulisse kuken an déi grandios Atmosphere genéisse konnt! De groussen Highlight vun dëser Aventure war de Moment deen hie sech säi ganzt Liewe gewënscht huet, de Valentino Rossi ze begéinen... Kuckt dëse Video a sidd mat dobäi op dësem flotten Ausfluch.


Video vum Ignasi Pastori


>>>Video<<<


Zusammen mit seinen Eltern haben wir Chris nach Jerez geschickt, wo er bei der Moto GP das ganze Wochenende hinter die Kulissen schauen konnte und die grandiose Atmosphäre genießen konnte. Das große Highlight seiner Reise war der Moment auf den er sich Ganzes Leben lang gefreut hat, eine Begegnung mit seinem großen Idol Valentino Rossi. Schauen Sie sich das Video an und seien Sie Teil des Abenteuers.

Video von Ignasi Pastori


>>>Video<<<


Zesumme mat sengen Elteren hu mir de Chris op Jerez geschéckt wou hie bei der Moto GP de ganze Weekend hannert Kulisse kuken an déi grandios Atmosphere genéisse konnt! De groussen Highlight vun dëser Aventure war de Moment deen hie sech säi ganzt Liewe gewënscht huet, de Valentino Rossi ze begéinen... Kuckt dëse Video a sidd mat dobäi op dësem flotten Ausfluch.


Video vum Ignasi Pastori


>>>Video<<<


Chris
2018__0004s_0001_Layer_2.jpg

28.08.2018

Category: Donations

Fir déi zweet Kéier hate mir déi grouss Freed um Just Dancing, dem groussen Optrëtt vun der Danzschoul Li Marteling a Cathy Moes, mat dobäi ze sinn an iwwert déi ganz Deeg déi vill begeeschtert Spectateuren mat Iessen a Gedrénks versuergen ze kënnen. Elo bësse spéider hu mir eis mat den Responsabelen vum Just Dancing fir déi offiziell Scheckiwwerreechung getraff a si begeeschtert eis iwwert e flotten Don vun dësem genialen Event freeën ze kënnen.

E ganz grousse Merci un d’Danzschoul Li Marteling a Cathy Moes

Fir déi zweet Kéier hate mir déi grouss Freed um Just Dancing, dem groussen Optrëtt vun der Danzschoul Li Marteling a Cathy Moes, mat dobäi ze sinn an iwwert déi ganz Deeg déi vill begeeschtert Spectateuren mat Iessen a Gedrénks versuergen ze kënnen. Elo bësse spéider hu mir eis mat den Responsabelen vum Just Dancing fir déi offiziell Scheckiwwerreechung getraff a si begeeschtert eis iwwert e flotten Don vun dësem genialen Event freeën ze kënnen.

E ganz grousse Merci un d’Danzschoul Li Marteling a Cathy Moes

Zum zweiten Mal hatten wir die große Freude und Ehre am sehen, einen großen Auftritt der Tanzschule Li Marteling und Cathy Moes mitzuwirken und über die ganzen Tage die vielen begeisterten Besucher mit Essen und Trinken zu versorgen. Jetzt eine Zeit lang später haben wir uns mit den Verantwortlichen des Just Dancing zur offiziellen Spendenübergabe getroffen und fühlen uns begeistert über die tolle Anteilnahme welche aus dieser genialen Veranstaltung resultierte.

Ein ganz großes Dankeschön an die Tanzschule Li Marteling a Cathy Moes.

Fir déi zweet Kéier hate mir déi grouss Freed um Just Dancing, dem groussen Optrëtt vun der Danzschoul Li Marteling a Cathy Moes, mat dobäi ze sinn an iwwert déi ganz Deeg déi vill begeeschtert Spectateuren mat Iessen a Gedrénks versuergen ze kënnen. Elo bësse spéider hu mir eis mat den Responsabelen vum Just Dancing fir déi offiziell Scheckiwwerreechung getraff a si begeeschtert eis iwwert e flotten Don vun dësem genialen Event freeën ze kënnen.

E ganz grousse Merci un d’Danzschoul Li Marteling a Cathy Moes

2018__0004s_0001_just_dancing-scheck_1.jpg

15.07.2018

Category: News
Och um Zolwer Maart ware mir ze fannen a mir hu probéiert e bësse méi op eis opmierksam ze maachen an eis Kees e bëssen ze verbessere, sou dass mir weider Wënsch kënnen erfëllen.

Och um Zolwer Maart ware mir ze fannen a mir hu probéiert e bësse méi op eis opmierksam ze maachen an eis Kees e bëssen ze verbessere, sou dass mir weider Wënsch kënnen erfëllen.

Auch auf dem Zolwer Markt waren wir zu finden und haben versucht auf uns aufmerksam zu machen und dabei unsere Kasse zu verbessern damit wir viele weitere Wünsche erfüllen können.

Och um Zolwer Maart ware mir ze fannen a mir hu probéiert e bësse méi op eis opmierksam ze maachen an eis Kees e bëssen ze verbessere, sou dass mir weider Wënsch kënnen erfëllen.

2018_zolwermart_0004s_0001_zolwer.jpg

08.07.2018

Category: Events

Och eis véiert Editioun vum Kick it for Wonschstär huet déi vill Fussballfrënn, déi de Wee bis op Bous fonnt hunn, net enttäuscht. Déi ongeféier 125 Spiller an e ganze Koup Visiteuren a Benevollen konnte sech déi éischte Kéier säit mir de Kick it for Wonschstär organiséieren, op e ganz sonnegen Dag vu Moies bis Owes freeën.


Méi Informatiounen

Och eis véiert Editioun vum Kick it for Wonschstär huet déi vill Fussballfrënn, déi de Wee bis op Bous fonnt hunn, net enttäuscht. Déi ongeféier 125 Spiller an e ganze Koup Visiteuren a Benevollen konnte sech déi éischte Kéier säit mir de Kick it for Wonschstär organiséieren, op e ganz sonnegen Dag vu Moies bis Owes freeën.


Mehr InformationenAuch unsere vierte Ausgabe vom Kick it for Wonschstär Hat die ich viele Fußballfreunde, welche den Weg bis nach Bous gefunden haben, nicht enttäuscht. Die ungefähr 125 Spieler und die vielen Besucher und Freiwilligen durften sich zum ersten Mal seit der ersten Ausgabe des Kick it for Wonschstär auf einen von Morgens bis Abends durchweg sonnigen Tag freuen.


Mehr Informationen

Och eis véiert Editioun vum Kick it for Wonschstär huet déi vill Fussballfrënn, déi de Wee bis op Bous fonnt hunn, net enttäuscht. Déi ongeféier 125 Spiller an e ganze Koup Visiteuren a Benevollen konnte sech déi éischte Kéier säit mir de Kick it for Wonschstär organiséieren, op e ganz sonnegen Dag vu Moies bis Owes freeën.


Méi Informatiounen

2018_0004s_0001_Kickit-Sponsor-Merci.jpg

08.07.2018

Category: News
Och zu Beefort gouf sou munches um Märtche bei flotter Ambiance verkaf. Kuckt och dir nächst Kéier genau wann der op engem Märtche sidd, vläit si mir och do ze fannen.

Och zu Beefort gouf sou munches um Märtche bei flotter Ambiance verkaf. Kuckt och dir nächst Kéier genau wann der op engem Märtche sidd, vläit si mir och do ze fannen.

Auch in Beaufort auf dem Flohmarkt wurde so einiges verkauft. Bei Ihrem nächsten Flohmarkt Besuch schauen Sie etwas genauer hin, vielleicht werden Sie unseren Stand auch dort erblicken.

Och zu Beefort gouf sou munches um Märtche bei flotter Ambiance verkaf. Kuckt och dir nächst Kéier genau wann der op engem Märtche sidd, vläit si mir och do ze fannen.

2018__0004s_0001_beaufort.jpg

08.07.2018

Category: News

En Groussen Merci un LI Marteling Dance an Cathy Moes !

D' Equipe vum Wonschstär war dest Woch am Asaatz an de Buvette vum Grand Theatre de Luxembourg. Bis en Sonnden trieden mat groussem Enthusiasmus Ballet Schoul vum LI Marteling Dance enert de Directioun vum Cathy Moes op an presenteiren dem Publikum en super Spektakel mat dynamechen Choréographien.

Eng aussergeweinlech Leechtung vun enger jonker equipe dei groussen Respekt verdengt.

Mir soen Merci.

Un grand Merci à l’école de ballet LI Marteling Dance ainsi qu’à Cathy Moes !

Sous la direction de Mademoiselle Cathy Moes,  l’école de ballet LI Marteling Dance a montré au grand public présent un spectacle fabuleux avec pleines de choréographies spectaculaires.

Une performance extraordinaire d’une jeune équipe qui mérite un très grand respect.

Et pour ceux qui avaient envie de boire un coup ou croquer un sandwich, les amis de l'école de ballet ainsi que ceux de la Fondation étaient présents lors des pauses à la buvette du Grand Théâtre de Luxembourg pour satisfaire les besoins de tous.


Ein großes Dankeschön an LI Marteling Dance und Cathy Moes !


Die Stiftung von der war diese Woch fleissig hinter dem Tresen im großen Theater in Luxemburg Stadt im Einsatz. Bist du Sonntag tritt mit großen Enthusiasmus die Ballettschule von LI Marteling Dance unter der Leitung von Cathy Moes auf und bieten den zahlreichen Besuchen ein super Spektakel mit dynamischen Choreografien.


Eine außergewöhnliche Leistung einer jungen Mannschaft, welche großen Respekt verdient.

En Groussen Merci un LI Marteling Dance an Cathy Moes !

D' Equipe vum Wonschstär war dest Woch am Asaatz an de Buvette vum Grand Theatre de Luxembourg. Bis en Sonnden trieden mat groussem Enthusiasmus Ballet Schoul vum LI Marteling Dance enert de Directioun vum Cathy Moes op an presenteiren dem Publikum en super Spektakel mat dynamechen Choréographien.

Eng aussergeweinlech Leechtung vun enger jonker equipe dei groussen Respekt verdengt.


Mir soen Merci.

2018__0004s_0001_just-dancing.jpg

30.06.2018

Category: News

Wooohhooo gepackt! Ons zwee super Sportler, den Yves an de Raoul hunn Tour Transalp gemeeschtert! Mir sinn richteg stolz op iech zwee a soen iech villmools Merci dass dir eis an ären Häerzer an op ärem Trikot mat op är Rees iwwert d‘Alpen matgeholl hutt. Mir zéihen den Hutt firun iech fir är Leeschtung, Motivatioun an Äifer!


Och wëlle mir jidderengem e grousse Merci soen deen eis zwee Helden mat engem Motivatiounsdon ennerstëtzt hunn an hinnen an deene bestemmt schwéieren Zäiten ennerwee déi néideg Zousätzlech Kraft ginn huet fir et bis an Zil ze packen!

Enfin arrivés ! Nos deux athlètes sportifs Yves et Raoul ont maîtrisé le tour à travers les Alpes avec grand zèle! Nous sommes extrêmement fiers d'eux. Un très grand Merci à nos deux champions de nous avoir laissé participer à tous ces moments vraiment précieux pour eux et de les avoir partagés avec nous tous. Nos félicitations pour une telle performance, motivation et diligence ! Un véritable magnifique exploit sportif pour tout le monde !


Aussi un très grand Merci à tous les gens qui ont supporté nos deux héros avec un don pour les motiver encore un peu plus. Nous sommes convaincus que ça les a sûrement beaucoup aidés dans les moments difficiles et que ça leur a aussi donné la dernière force nécessaire pour enfin maîtriser cet exploit!

Jawohl geschafft! Unsere beiden Supersportler, Yves und Raoul haben die Tour Transalp gemeistert! Wir sind richtig stolz auf euch beide und bedanken uns sehr, dass ihr uns in eurem Herzen und auf eurem Trikot auf der Reise über die Alpen mitgenommen habt. Wir ziehen den Hut vor eurer Leistung, Motivation und eurem Eifer!


Auch möchten wir jedem ein großes Dankeschön sagen, der unsere beiden Helden mit einer Motivations Spende unterstützt hat und Ihnen so auf dem sicherlich schweren Weg die zusätzliche Kraft gegeben haben um es bis ins Ziel zu schaffen!

They made it! Our two great athletes, Yves and Raoul mastered the Tour Transalp. We are very proud and thankful that you took us with you in your hearts and on your jersey on your journey through the alps. We are grateful for your effort and motivation.


We want to also thank everyone who has supported our two heros with a motivation donation and gave them the extra necessary spirit to bring this amazingly difficult task to an end and make it to the finish line.
2018__0004s_0000_gfield-finisher.jpg

29.06.2018

Category: News

Mir sinn op Réimech bei d'Madame Wagener Marie-Jeanne agelued ginn, wou si eis fir hiere Gebuertsdag e Cadeau iwwerreecht huet.


Alles Guddes a villmools Merci

Mir sinn op Réimech bei d'Madame Wagener Marie-Jeanne agelued ginn, wou si eis fir hiere Gebuertsdag e Cadeau iwwerreecht huet.


Alles Guddes a villmools Merci

In Remich an der Mosel wurden wir von Frau Wagener Marie-Jeanne eingeladen. Frau Wagener hat uns im Zuge ihres 90. Geburtstag ein schönes Geschenk übergeben.


Alles Gute und vielen Dank.

We have been invited to Remich by Madame Wagener Marie-Jeanne, where she gifted us with a donation which she collected for her 90th anniversary.


All the best and thank you very much

2018__0004s_0001_mme-wagener.jpg.jpg

26.06.2018

Category: Donations

Och bei d'Amiperas Réimech ware mir op Besuch a goufe schéi verwinnt!


Villmools Merci.

Nous étions invité par l'Amiperas Remich et nous étions également très gâté par un don.


Un grand Merci.

Wir waren bei der Amiperas Remich zu Besuch und wurden mit einer Spende verwöhnt.

Vielen Dank.

We have been invited by the Amiperas Remich to a donation give away!


A big thank you.

2018__0004s_0001_Amiperas-Remich.jpg

24.06.2018

Category: Events

Zesumme mat de Vintagefrënn Munneref si mir houfreg an enorm dankbar, iech vun eisem éischte Vintagetreff ze erzielen. Sonndes de 24te Juni hu mir bei genialem Wieder knapps 100 Auto, Moto, Trakter a Busser zu Munneref begréisst.


méi Informatiounen

Zesumme mat de Vintagefrënn Munneref si mir houfreg an enorm dankbar, iech vun eisem éischte Vintagetreff ze erzielen. Sonndes de 24te Juni hu mir bei genialem Wieder knapps 100 Auto, Moto, Trakter a Busser zu Munneref begréisst.


méi Informatiounen

Zusammen mit den Vintagefreunden Mondorf sind wir stozl und enorm dankbar, Ihnen von unserem ersten Vintagetreff zu erzählen. Sonntags den 24ten Juni durften wir knapp 100 Autos, Motos, Traktoren und Busse in Mondorf begrüssen.


mehr Informationen

Together with the Vintagefriends Mondorf-les-bains we are proud and very grateful to tell you about our very first Vintage car gathering. on sunday, the 24th of June we have welcomed approximately 100 cars, motorbikes, tractors and buses in Mondorf.


more information

Sponsor-Merci.jpg

12.06.2018

Category: Donations

Mir waren zu Chreschtnach ageluede wou mir mat engem flotten Don verwinnt goufen.


Villmools Merci
2018__0004s_0001_christnach.jpg

28.05.2018

Category: Donations

Mir ware beide Kanner vun der Centser Primärschoul op Besuch. Si hunn eis zesumme mat hiere Schoulmeeschteren ageluede fir ons en Don ze iwerreechen, deen si iwwert eng Zäit gesammelt hunn.


Villmools Merci fir äre Geste!

Nous étions invité par les enfants de l'école primaire du Cents. Ensemble avec leur instituteurs et institutrices, les petits nous ont gâté avec la remise d'un don que le groupe a collecté pendant une certaine periode.


Merci beaucoup pour votre effort.

Wir waren bei den Kindern der Grundschule Cents zu Besuch. Sie haben uns zusammen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen eingeladen und uns eine Spende übergeben, welche sie über einen Zeitraum gesammelt haben.


Vielen Dank für die tolle Geste.

We have been invited by the school children of the elementary school in Cents. They together with their teachers handed us a donation over, which they collected over a certain period.


A big thank you for your efforts.
2018__0004s_0001_Schoul-Cents.jpg

24.05.2018

Category: Donations

Eis trei Séile vun der Tables rondes Sektioun Musel hunn eis fir déi 4t Kéier agelueden. Des Kéier war den Treffpunkt am Bistrot Quai zu Grevenmaacher, wou si eis mat engem weideren Don hiert Vertrauen ënnersträichen.


Villmools Merci

Die treuen Seelen der Tables rondes Sektion Mosel haben uns zum vierten Mal eingeladen. Dieses Mal hieß der Treffpunkt Bistrot Quai zu Grevenmaacher, wo die Herrn mit einer weiteren Spende ihr Vertrauen in uns unterstreichen.


Vielen Dank.

Our very good friends from the round table section Mosel proved their loyalty once again when they invited us to meet them at the Bistrot Quai in Grevenmacher where we have been gifted with their 4th donation.


Many thanks!
2018__0004s_0001_tables-rondes.jpg

04.05.2018

Category: Wishes

Haut war et sou wäit! Zesumme mat sengen Elteren hu mir de Chris op Jerez geschéckt wou hie bei der Moto GP de ganze Weekend hannert Kulisse kuken an déi grandios Atmosphere genéisse kann! Dat grousst Highlight stung awer schon haut um Programm, de Moment deen hie sech säi ganzt Liewe gewënscht huet, de Valentino Rossi ze begéinen...


An den nächste Woche wäert dir méi vum Chris a sengem Wonsch gesinn. Bis dohi genéiss däi Weekend op der Moto GP Chris!

Haut war et sou wäit! Zesumme mat sengen Elteren hu mir de Chris op Jerez geschéckt wou hie bei der Moto GP de ganze Weekend hannert Kulisse kuken an déi grandios Atmosphere genéisse kann! Dat grousst Highlight stung awer schon haut um Programm, de Moment deen hie sech säi ganzt Liewe gewënscht huet, de Valentino Rossi ze begéinen...


An den nächste Woche wäert dir méi vum Chris a sengem Wonsch gesinn. Bis dohi genéiss däi Weekend op der Moto GP Chris!

Heute war et so weit! Zusammen mit seinen Eltern haben wir Chris nach Jerez begleitet, wo er das ganze Wochenende hinter die Kulissen der Moto GP schauen konnte und die grandiose Atmosphäre geniessen konnte. Das grosse Highlight stand aber schon heute auf dem Programm, der Moment den er sich sein ganzes Leben gewünscht hat, sein großes Idol Valentino Rossi zu begegnen...


In den nächsten Wochen werdet ihr mehr von Chris und seinem Wunsch sehen. Bis dahin genieße dein Wochenende auf der Moto GP Chris!

We did it! Together with his family we accompanied Chris to Jerez where he had the opportunity to get access as guest backstage at the Moto GP the entire weekend and could feel the amazing atmosphere. The big highlight of our trip has already been scheduled for today, the moment on which he has waited since childhood, meeting his big star Valentino Rossi... 


In the next weeks, we will give you some more information about Chris and his adventure. Until the enjoy your weekend at the Moto GP Chris!

2018__0004s_0000_ChrissRossi.jpg

Post Title (List)

Noriichten

Custom Field 9

Post Title (Post Page)

Custom Field 1

Kommentarer

User's Name

January 1, 2030

Comment Text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus dui quis pulvinar suscipit. Ut ac sollicitudin lacus. Donec lacinia, nunc sit amet volutpat molestie.

Loading

© Fondation Wonschstär 2018

Fondation Wonschstär